Bizi Arayın : +90 0850 888 1 PRC (772)

Email :info@procombilisim.com

Anasayfa - Yapısal Kablolama

Yapısal Kablolama

Yapısal kablolama sistemi, bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarm, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır.

Yapısal kablolama, açık mimari, standardize edilmiş medya ve katmanları, standart bağlantı ara yüzleri, ulusal ve uluslar arası standartlara bağlılığı ve toplam sistem tasarımı ve uygulaması gibi önemli özelliklere sahiptir.

Yapısal Kablolama Sistemi ses, veri, görüntü ve bina yönetim sistemlerini aynı tip sinyal ile taşımak zorunda değildir. Bu sinyaller analog veya dijital olabilir.

Kablolama Sistemi boru, tava ve kanallarla koruma altına alınarak yapısal kablolama yatırımları korunmuş olmaktadır.Yapısal Kablolama Sistemi yönetim giderleri açısından oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır.

Hizmet İçin

PROCOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

KABLOLAMA STANDARTLARI

 • YAPISAL KABLOLAMA STANDARTLARI
  • Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarak gerçekleştirilir. Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bant genişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alınmalıdır.

 • BAKIR KABLOLAMA SİSTEMLERİ
  • Yatay kablolama sistemleri en fazla 100 mt kanal uzunluğuna sahip olmalıdır. Kanal uzunluğu; yatay kablo ve ara kablolar dahil, uçtan uca mesafeyi içermektedir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6,Cat7 standartlarında bakır ürünler kullanılmaktadır.

 • FİBER OPTİK KABLOLAMA SİSTMELERİ (F/O)
  • F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampus Omurga Sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Yakın zamanda yatay kablolama sistemi olarak bakır sisteminin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyet açısından uygun değildir. Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir. Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir.

 • TOPRAKLAMA
  • Procom Bilişim, enerji altyapı sistemlerinin kurulumunun yanısıra gerekli topraklama sistemlerinin de kurulumunu yapmakta, mevcut sistemlerin de ölçüm ve iyileştirmelerini sağlamaktadır. Konu ile ilgili gerekli Meger benzeri ölçü aletleri kullanılmakta, standart çalışma teknikleri ve yöntemleri uygulamaktadır. Aynı şekilde enerji sistemlerinin ölçüm ve analizleri yapılmakta, raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca şebekeden kaynaklanan nötr sorunlarının giderilmesi için de değişik yöntemler uygulanmaktadır.

YAPISAL KABLOLAMA YAPILIRKEN HANGİ TESTLERDEN GEÇMELİDİR ?

 • 1.KABLOLAMA
  • Yapısal kablolama yapılırken kullanılan kablolar ve kanallar uzunluk limitlerine, bağlantı ve bükümlere, data kablolarının enerji hatları yanından geçmemesine, olası yangın tehlikesi için önlemler alınmasına ve kabloların ezilmemesi gibi faktörlere dikkat edilerek kablolama yapılmalıdır.

 • 2.SONLANDIRMA
  • Kullanılan konnektörler, data prizleri standartlara uygun olmalıdır. Sonlandırma işlemi sırasında yapılan işlemler ileride doğabilecek problemlere neden olmamalıdır. Ayrıca kablo konnektör kayıplarının en az olması için gereken bağlantı şekil uygulanmalıdır.

 • 3.TOPRAKLAMA
  • Kurulan sistemin dış manyetik alanlardan etkilenmemesi için topraklama gerekli standartlarda yapılmalıdır. Eğer STP kablo kullanıyorsa STP dağıtım panelleri direkt topraklanmalıdır.

 • 4.ETİKETLEME
  • Dağıtım panelleri, kablolar ve prizler etiketlenerek ağın topolojisi oluşturulmalıdır.

 • 5.ONAY TESTİ
  • Tüm kablolama işlemi bittikten sonra test cihazları ile EIA/TIA standart uyum testleri yapılmalıdır. Tüm uçlar tek tek karakteristik değerleri belirlenmeli ve uymayan uçlar tekrar incelenerek standartlara uygun duruma getirilmelidir.

 • 6.KABİNLER VE ÇERÇEVELER
  • Kullanılan kabinler monte edilirken data ve enerji hatları için gereken bağlantı standartlarına uyulmalıdır.