Bizi Arayın : +90 0850 888 1 PRC (772)

Email :info@procombilisim.com

Anasayfa - Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma işyerlerindeki server farmları çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan çok önemli bir teknolojidir. Güvenlik sanallaştırma ile daha da kuvvetlenir. Sanallaştırma ile enerjiden, yerden, donanımdan vb tasarruflar elde edebiliriz. Sanallaştırmanın tek yararı tasarruf değildir. Geriye alma kolaylığı, düşük sunucu kapama süresi, donanım hasar gördüğü zaman kolaylıkla başka bir yere taşınabilme, virüslerden korunma, istediğimiz an durdurup çalıştırma, yedekleme kolay olması gibi çözümleri bize sunmaktadır.

Sanallaştırmanın başlıca kullanıldığı üç alan şunlardır:

Ağ sanallaştırması; ağdaki uygun kaynakların, uygun bandwidthlerin herbiri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara taksim edilerek bir araya getirilmesi metodudur. Sanallaştırmadaki mantık, tıpkı bölümlere ayrılmış sürücünüzün dosyaları daha kolay yönetmesindeki gibi, ağın yönetilebilir bölümlere ayrılarak gerçek karmaşıklığının gizlenmesidir.

Yedekleme sanallaştırması; merkezi konsoldan yönetilen tek bir depolama aygıtıymış gibi görünen birçok ağ depolama aygıtının fiziksel yedekleme birleştirilmesidir.

Sunucu sanallaştırması; bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaralar ve kimlik bilgileri gibi sunucu verilerini, sunucunun kullanıcılarına karşı maskelemektir. Buradaki amaç; artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesi ve sunucuyu yönetmesini önlemektir. Sanallaştırma, IT işletmeciliğinde IT ortamının algılanan eylemlerden yola çıkarak kendi kendini yönetebileceği bir senaryo olan otomatik programlama ve utility programlamasında, bilgisayar işlemci gücü için kullanıcıların sadece gerektiği kadar ödeme yapabilmesi avantajına eğilimin sonucu olarak görülebilir. Sanallaştırmanın genel amacı, ölçeklenebilir iş yükünü geliştirirken yönetimsel görevleri merkezileştirmektir.

Sanallaştırma teknolojisi maliyetleri azaltır, uygulamalara erişimi artırır ve BT yönetimini kolaylaştırır.

Sanallaştırma teknolojisine geçerken, uygun yazılımı bulmak; doğru sunucu, veri depolama ve network altyapısını seçmek gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Procom Bilişim'ün benzersiz saha tecrübesinden yararlanarak standartlara dayalı bir sanallaştırma stratejisi oluşturup, kısa sürede hayata geçirebilirsiniz.

PROCOM, her biri kendi alanının lideri iş ortaklarımızın ürünlerini bir araya getirerek sizi en doğru çözümlerle buluşturuyor.